м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд. 12, оф. 1
(044)235-63-34, (044)234-05-10, (044)234-05-08

Інформація про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду “Оскар”

Інформація щодо ліквідації

Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Оскар» (ЄДРІСІ 233228)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активам «Гарантія-Інвест» (ЄДРПОУ 33238312)

та порядок і строки пред’явлення кредиторами вимог

 

Ліквідаційна комісія повідомляє про прийняття 12.10.2022 Загальними зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активам «Гарантія-Інвест» (далі – Компанія) (ЄДРПОУ 33238312, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів серія АЕ №294656, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2014, термін дії – необмежений), рішення про припинення шляхом ліквідації Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Оскар» (ЄДРІСІ 233228) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активам «Гарантія-Інвест» (далі – Фонд) до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом Фонду, у зв’язку із відсутністю інвестиційно-привабливих об’єктів інвестування, негативною тенденцією на фінансових ринках та складною військовою та економічною ситуацією в Україні, а також, у зв’язку із недоцільністю здійснення Фондом подальшого інвестування, (Протокол №105 від 12.10.2022 з інформацією про надання письмової згоди єдиного учасника Фонду на дострокову ліквідацію Фонду).

Ліквідаційна комісія Фонду створена у кількості 3-х осіб: Голова Ліквідаційної комісії – Зелинський Антон Олександрович, член Ліквідаційної комісії – Кушнірук Тетяна Андріївна, член Ліквідаційної комісії – Блонар Ігор Васильович.

Строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог становить 65 (шістдесят п’ять) днів з дня розміщення інформації щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на веб-сайті Компанії.

Письмові вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією у робочі дні за її місцезнаходженням. Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у довільній формі із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно підтверджених відповідно до чинного законодавства, а також з інформацією про реквізити кредитора, включаючи його фактичне місцезнаходження. Заяви про задоволення вимог кредитора приймаються виключно: особисто від кредитора (його уповноваженого довіреністю представника) або направлені на адресу ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.

 

Кожна вимога підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дати її отримання, про що відповідному кредитору надсилається письмове повідомлення протягом наступного робочого дня.

 

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: Україна, 01054, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд. 12, оф. 1.

Контактний телефон/факс: (044) 235-63-34, е-mail office@ginvest.com.ua, https://ginvest.com.ua/.

 

Голова Ліквідаційної комісії

Директор ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест»           Зелинський А.О.

Зворотній зв’язок

залиште ваші контактні дані і ми вам зателефонуємо